sport

מתחם ספורטיבי ומאתגר


מתנפח מסלול אתגרון

ביתני ספורט מתנפחים

משחקי ריצפה ענקיים

עמדת חץ וקשת

שולחן משחק כדורגל

שולחן משחק הוקי אוויר

 עמדת קליעת כדורסל זוגית

הגברה ומוסיקה