smart jump (העשרה וחשיבה)


סדנת העשרה ופיתוח חשיבה ע"פ נושא הדרכה ולמידה דרך חוויה עם ערך מוסף צבעים,צורות, אותיות ומספרים


  • קטגוריה: הפעלות וסדנאות

תיאור

סדנת העשרה ופיתוח חשיבה ע"פ נושא

הדרכה ולמידה דרך חוויה עם ערך מוסף 

צבעים,צורות, אותיות ומספרים

אותיות ענקיות

שביל האותיות

פלונטר

קלאס

משחקי חשיבה/חברה יצירתיים

מוסיקה תואמת נושא

מצנח פעילות