10 / 18 ליטר נוזל להפרחת בועות סבון ענקיות


10 / 18 ליטר נוזל להפרחת בועות סבון ענקיות
100 / 180 ש"ח

זיכוי של 20 ש"ח בעת החזרת הג'ריקן